Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem. (Usus magister est optimus. Cyceron)

Obszar działalności

Firma eXPM czyli Extreme Project Management od początku swojej działalności zajmuje się przygotowaniem i realizacją projektów z zakresu budownictwa medycznego, a więc np. budowy pracowni diagnostycznych (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, angiografia, rentgen), sal zabiegowych, hybrydowych, a także adaptacji i przebudowy centrów medycznych. A wszędzie tam gdzie instalowany jest ciężki sprzęt medyczny czujemy się jak ryba w wodzie.

Budownictwo medyczne jako bardziej skomplikowany i złożony proces niż w przypadku tradycyjnego budownictwa wymaga wiedzy nie tylko budowlanej, ale też wiedzy na temat instalowanego sprzętu medycznego, montażu specjalistycznych instalacji jak osłony antyradiacyjne, ekrany magnetyczne, instalacje awaryjnego wyrzutu helu a także znajomości specyfiki pracy w służbie zdrowia. Już Cyceron mawiał, że doświadczenie jest najlepszym nauczycielem. Ponad 25 lat pracy w branży i zdobyte w ten sposób doświadczenie pozwala nam służyć wsparciem także na etapie przygotowania inwestycji do realizacji. Potwierdzeniem ciągłego rozwoju oraz standardów jakie spełniamy jest otrzymanie certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008.

Działając kompleksowo wspieramy inwestora na każdym etapie realizacji procesu inwestycyjnego:

  • analizujemy i określamy możliwości realizacji projektu,
  • przygotowujemy dokumentację techniczną wraz z uzyskaniem pozwoleń, opinii i uzgodnień administracyjno-prawnych,
  • przygotowujemy dokumentację wykonawczą, specjalistyczną jak np. projekty osłon stałych,
  • zarządzamy procesem budowy, dostaw i montażu specjalistycznych urządzeń.

Extreme Project Management to:

  • zarządzanie małymi i średnimi "projektami wysokiego ryzyka",
  • przygotowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej,
  • kompleksowa budowa pracowni diagnostycznych, centrów medycznych,
  • dostawa i instalacja urządzeń medycznych,
  • wyposażenie pracowni w meble medyczne, biurowe,

Zapraszamy do współpracy!

Wybrane realizacje

Nazwa inwestycji Nazwa inwestora Data realizacji
Przebudowa części polikliniki z przystosowaniem do montażu aparatu do angiografii (sala hybrydowa). Prace projektowe i adaptacyjne. SPZOZ MSW im. Prof. Ludwika Bierkowskiego
ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań
2013
Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych pracowni MR. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 985-094 Bydgoszcz
2013
Wykonanie prac projektowych i adaptacyjnych. Przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni hemodynamiki. Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
ul. Poznańska 9788-100 Inowrocław
2013
Generalny remont pomieszczeń dla potrzeb nowej pracowni rezonansu magnetycznego. Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu Sp. z o.o.
ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec
2013
Przebudowa pomieszczeń w istniejącym budynku pralni na dodatkową Pracownię Hemodynamiki. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Terebelska 57-65, 21-500 Biała Podlaska
2013
Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb montażu tomografu komputerowego. Samodzielny Publiczny ZOZ w Chrzanowie
ul. Topolowa 16, 32-500 Chrzanów
2014
Dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb montażu 2 tomografów komputerowych. Nowy Szpital Wojewódzki we Wrocławiu Sp. z o.o.
ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław
2014
Prace adaptacyjne w pracowni rezonansu magnetycznego w Szpitalu Zacisze w Warszawie Enel-med
ul. Gilarska 86C, 03-589 Warszawa
2014
Wykonanie prac adaptacyjnych i klatki Faradaya związanych z dostawą i instalacją systemu MRI. Centrum Medycyny Sportowej
ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa
2014
Wykonanie prac adaptacyjnych związanych z dostawą i instalacją systemu MRI z hiperpolaryzatorem. Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN
ul. Ks. Trojdena 4 02-109 Warszawa
2014
Wykonanie prac adaptacyjnych związanych z dostawą i instalacją systemu rezonansu magnetycznego. Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
2015
Generalny remont pomieszczeń związanych dostawą Symulatora CT przystosowanego do przeprowadzania badań i planowania leczenia w radioterapii. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie
ul. Wawelska 15B, 02-034 Warszawa
2015
Wykonanie prac projektowych i adaptacyjnych pomieszczeń związanych z utworzeniem pracowni tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w ramach projektu Centrum Badań Biomedycznych. SGGW, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką
ul. Nowoursynowska 100, 02-797 Warszawa
2015
Wykonanie prac projektowych i adaptacyjnych w Pracowni Kardiologii Inwazyjnej związanych z instalacją angiografu. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera
ul. Św. Józefa 53/59, 87-100 Toruń
2015
Wykonanie prac projektowych i adaptacyjnych pomieszczeń Pracowni Angiografii i Pracowni RTG w II Zakładzie Radiologii SP CSK przy ulicy Banacha 1a w Warszawie. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny ul. Stefana Banacha 1a, Warszawa 2015
Przebudowa budynku usługowego nr 9 zlokalizowanego na terenie kompleksu Euro-Centrum na potrzeby przychodni diagnostycznej Enel-Med. Pracownie rezonansu magnetycznego i RTG. Budynek usługowy na terenie kompleksu Euro-Centrum
ul. Ligocka 103, Katowice
2015
Przygotowanie pomieszczeń pod instalację rezonansu magnetycznego wraz z wykonaniem klatki Faradaya w Szpitalu Medicover w Warszawie. Szpital Medicover
Al. Rzeczypospolitej 5, Warszawa
2015
Adaptacja pomieszczeń laboratorium pod instalację rezonansu magnetycznego 7T. Centrum Analityczno-Programowe dla Zaawansowanych Technologii Przyjaznych Środowisku Eco-Tech Complex
ul. Głęboka 39, 20-612 Lublin
2016
Adaptacja lokalu usługowego zlokalizowanego w części parteru budynku biurowo-usługowego Alfa Plaza Business Center w Gdyni na potrzeby Centrum Medycznego Enel-Med Oddział Batorego ENEL INVEST Sp. z o.o., Octa Alfa Sp. z o.o., Warszawa 2016
Przebudowa pomieszczeń parteru na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Zabiegowej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Al. Kraśnicka 100, 20-718 Lublin
2016
Prace projektowe i adaptacyjne pod instalację rezonansu magnetycznego wraz z wykonaniem klatki Faradaya w Pracowni Lux-Med w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. M. Kopernika w Toruniu Lux-Med
ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa
2016
Prace projektowe i adaptacyjne pod instalację symulatora 3D do planowania radioterapii w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa
2016
Dostosowanie pomieszczeń i wykonanie klatki Faradaya w pracowni rezonansu magnetycznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
ul. Bursztynowa 2, 00-001 Warszawa
2016
Prace adaptacyjne w ramach zadania 'Dostawa wielorzędowego tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń' Zespół Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie
ul. Dąbrowskiego 10, 38-100 Strzyżów
2017
Przebudowa części pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej na potrzeby instalacji tomografu komuterowego. Szpital Św. Wojciecha w Gdańsku, Al. Jana Pawła II 50 Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
ul. Nowe Ogrody 1-6, 80-803 Gdańsk,
2017
Prace adaptacyjne w pracowni tomografii komputerowej. Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej "IKARDIA" Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 43, 20-867 Lublin
2017
Prace budowlano-instalacyjne w ramach zadania dostawy, instalacji i uruchomienia angiografu dwupłaszczyznowego. Szpital Uzdrowiskowy w Nałęczowie Ośrodek Kardiologii Inwazyjnej "IKARDIA" Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 43, 20-867 Lublin
2017
Wykonanie instalacji wentylacji pomieszczeń, chłodzenia rezonansu magnetycznego oraz wykonanie klatki Faradaya w związku z wymianą rezonanu magnetycznego w pracowni LUX-MED Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec
2017
Wykonanie prac projektowych i adaptacyjnych, wykonanie klatki Faradaya w nowej pracowni rezonansu magnetycznego Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o. o.
ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce
2017
Wykonanie prac adaptacyjnych, wykonanie klatki Faradaya w związku z dostawą i montażem rezonansu magnetycznego Instyt Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
ul. Sobieskiego 9, 00-001 Warszawa
2017
Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj, wyposaż Pracowni Obrazowej Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ul. Szpitalna 11, 41- 940 Piekary Śląskie
2017
Zaprojektowanie, adaptacja pomieszczeń, wyposażenie nowej pracowni tomografii komputerowej Warszawskiego Szpitala dla Dzieci SPZOZ Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ
ul. Mikołaja Kopernika 43, 00-328 Warszawa
2017
Wykonanie prac adaptacyjnych, wykonanie klatki Faradaya w związku z dostawą i montażem rezonansu magnetycznego Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 4
ul. Sporna 36/50, 92-213 Łódź
2017
Wykonanie prac adaptacyjnych związanych z instalacją aparatu RTG Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec
2018
Prace budowlano-instalacyjne w ramach dostawy, instalacji i uruchomienia tomografu komputerowego Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5, 02-781 Warszawa
2018
Prace adaptacyjne w pracowni angio w związku z dostawą, montażem i uruchomieniem zestawu angiokardiografu Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin
2018
Wykonanie prac projektowych i adaptacyjnych, wykonanie klatki Faradaya w nowej pracowni rezonansu magnetycznego Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie
ul. Banacha 1a, 02 ? 097 Warszawa
2018
Wykonanie prac budowlano-instalacyjnych, wykonanie klatki Faradaya w związku dostawą rezonansu magnetycznego SPZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
2018
Wykonanie prac remontowych w pracowni Zakładu radiologii w związku z montażem Gamma kamery SPECT/CT w technologii detektora bezpośredniej konwersji promieniowania gamma Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie ul. Wilhelma Konrada Roentgena 5, 02-781 Warszawa 2018
Wykonanie robót budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj pn. "Modernizacja istniejącej pracowni RTG zlokalizowanej w trakcie bloku operacyjnego do standardów Sali operacyjnej hybrydowej" Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o.
ul. Juliana Aleksandrowicza 5, 26-617 Radom
2018

Kontakt

Logo

eXPM Zbigniew Okoń
Nowa Iwiczna, ul. Zimowa 71
05-500 Piaseczno

NIP: 952-149-37-60

Wszystkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@expm.pl